Overheden

Advisering

Steeds meer Polen, met name arbeidskrachten en hun gezinnen, vestigen zich in Nederland. Daarom kiezen steeds meer Nederlandse organisaties en overheidsinstellingen ervoor Poolse migranten voor te lichten in hun moedertaal. VivaPolonia helpt u de boodschap van uw organisatie over te brengen in het Pools en de communicatie tussen Nederlandse instellingen en de Poolse gemeenschap te vergemakkelijken.

Organiseren van bijeenkomsten

Wonen en werken in het buitenland is niet altijd makkelijk, zeker als je de taal niet goed beheerst. In opdracht van kleine en grote organisaties organiseert VivaPolonia allerlei informatiebijeenkomsten in het Pools: van infoavonden tot informatiebeurzen voor Poolse migranten. Onze medewerkers kunnen ook als contactpersoon dienen tussen u en de Poolse gemeenschap in Nederland.

Groot Pools netwerk

VivaPolonia beschikt over een groot netwerk van Polen in Nederland: van organisaties en stichtingen tot bedrijven en arbeidskrachten van Poolse afkomst. Hiermee kunnen we u helpen met de organisatie van allerlei maatschappelijke projecten. U kunt ons bijvoorbeeld inschakelen om evenementen of bijeenkomsten onder de aandacht te brengen van Polen in Nederland. 

Uitvoering van projecten

In samenwerking met Nederlandse gemeenten en andere overheidsinstellingen voert VivaPolonia projecten uit die bedoeld zijn voor Poolse migranten. Zo hebben we bijvoorbeeld deelgenomen aan het project “Kennismaken met Nederland – Poznaj Holandię”, gesteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Copyright (c) VivaPolonia 2014. All rights reserved.