Bedrijven

Tolken en vertalen

Organiseert u een bijeenkomst of vergadering voor uw Poolse werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn? Wilt u uw bedrijfsdocumenten of handleidingen beschikbaar stellen in het Pools? De tolken en vertalers van VivaPolonia zorgen ervoor dat taal geen barrière meer vormt tussen u en uw Poolse werknemers.

Bemiddeling bij problemen en conflicten

Verloopt de communicatie met uw Poolse werknemers moeizaam? Hebt u een probleem of conflict dat u daardoor niet kunt oplossen? VivaPolonia is gespecialiseerd in het verhelpen van arbeidsgeschillen tussen Nederlandse werkgevers en hun Poolse arbeidskrachten.

Voorlichting voor Poolse arbeidskrachten

Krijgt u van uw Poolse werknemers vragen over belastingen, toeslagen of arbeidsrecht die u niet zelf kunt beantwoorden? Laat VivaPolonia een informatiebijeenkomst organiseren waarbij een van onze Poolstalige specialisten de vragen van uw arbeidskrachten beantwoordt.

Cursussen Nederlands en Engels

Wilt u dat uw werknemers de Nederlandse of Engelse taal (beter) leren? VivaPolonia organiseert cursussen Nederlands en Engels voor Polen. De lessen vinden plaats op een door u gekozen tijdstip en op een locatie naar keuze, bijvoorbeeld in uw kantine of bij ons op kantoor. 

Copyright (c) VivaPolonia 2014. All rights reserved.